Swiat Seniora

0 Uniwersytety 3 wieku

admin to Seniorzy  

Każdy senior ma prawo do nauki. Każdy kto chce poszerzyć swoje horyzonty może to zrobić. Czasami poszerzanie ich wiąże się z koniecznością poniesienia całkiem sporych kosztów, innym razem jest to zupełnie darmowy proces, któremu poddają się bardzo chętnie osoby pragnące przed śmiercią poznać jak największą liczbę odpowiedzi.

Uniwersytety 3 wieku, to szkoły dla seniorów, przyjmowane są do nich osoby wyłącznie po sześćdziesiątce, które naprawdę chcą się uczyć i mogą to robić. Osoba, która chce, ale nie ma uwarunkowań fizycznych, np. ma Alzhaimera, albo podobną chorobę nie może iść normalnym tokiem nauczania. Dla takich osób tworzy się specjalne grupy, w których niezwykle cierpliwi wykładowcy tłumaczą w kółko to samo powtarzając się nawet w ciągu roku o kilkaset raz.

Nauka na uniwersytetach 3 wieku to również bardzo duża odpowiedzialność. Każdy senior, który uczęszcza do takiego uniwersytetu może czuć się prestiżowo, jednak nie może zapominać o odpowiedzialności jaka na nim spoczywa – otóż z momentem wstąpienia w szeregi uczniów, senior staje się także reprezentantem szkoły i ma obowiązek godnie ją reprezentować w życiu codziennym.

Dla wielu jest to jedyna odskocznia od nudnego, codziennego życia.

Dodaj komentarz